Arvonnan säännöt

Jordan arvonnan säännöt vko 42

  1. Arvonnan järjestäjäArvonnan järjestää Orkla Care Oy/ Jordan (jäljempänä “Järjestäjä”).
  2. Osallistumisaika Osallistumisaika alkaa kilpailujulkaisun julkaisemisesta 13.10.2019 jatkuen 20.10. klo 23.59 asti. Kaiken kaikkiaan arvontajulkaisuja julkaistaan Jordan Facebook-kanavalla 1 kpl. Osallistuminen tapahtuu kommentoimalla julkaisuun.
  3. Osallistumisoikeus Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Alle 16-vuotiaiden osallistuminen edellyttää huoltajan nimenomaista hyväksyntää.
  4. Arvonnan palkintoArvonnan palkinto on Jordan tuotepaketti sisältäen Jordan Green Clean ja Stay Fresh -tuotteita. Palkintoja arvotaan 3 kappaletta. Yhden palkinnon arvo on noin 10 €. Voittoja ei voi muuttaa rahaksi.
  5. Arvonnan suorittaminen Palkinnot  arvotaan järjestäjän toimesta kaikkien osallistujien kesken 21.10. klo 15.00 mennessä. Järjestäjä varaa tilaisuuden arpoa uuden voittajan, mikäli alkuperäiseen voittajaan ei saada yhteyttä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon kuluessa arvonnasta, tai mikäli epäillään väärinkäytöstä tai muusta syystä.
  6. Voitoista ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminenVoittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä, kun arvonta on suoritettu ja voittajan etunimi julkistetaan  kilpailujulkaisun kommenttikentässä. Palkinnot toimitetaan postitse.
  7. Henkilötietojen käsittelyJärjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja Orkla Care Oy:n kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteessa ja informointiasiakirjassa kuvatulla tavalla. Järjestäjä ei kuitenkaan luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan erillistä lupaa. Voittaneiden osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi tietosuojalain mukaisesti. Voittanut osallistuja voi halutessaan pyytää järjestäjää poistamaan kaikki arvontaa ja palkintojen toimittamista varten tallennetut henkilötietonsa. Lisätietoja Orkla Care Oy:n tietosuojaperiaatteista löytyy osoitteesta https://www.orkla.com/legal/fi/tietosuoja/.
  8. Järjestäjän vastuu Järjestäjä ei vastaa arpajaisiin osallistumiseen tai palkintoon liittyvistä mahdollisista vahingoista. Kilpailun järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä liittyen kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.
  9. Muut ehdot Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Kampanja ei ole Instagramin eikä Facebookin järjestämä, tukema, suosittelema tai sponsoroimia eikä kampanja liity mitenkään Instagramiin eikä Facebookiin. Näin ollen kampanjaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Jordan – verkkosivuilla.